• Bilingvismus

    Děti se učí v obou jazycích

    Ještě než se narodila naše první dcera jsme měli jasno, že u dětí budeme podporovat bilingvismus. Jak jsem psala v předchozím postu, já komunikuji češtinou a tatínek zase bulharštinou, my-rodiče mezi sebou mluvíme takovým jazykem, jaký nám umožňuje daná situace. V českém prostředí česky, v bulharském bulharsky a často, aby děti nerozuměly anglicky. Poslední možnost už ale s narůstající jazykovou vybaveností našich dětí přestává plnit fuknci “tajného” jazyka. Přelož mi to U prvorozené jsme s netrpělivostí očekávali v jakém jazyce budou její první slova, jestli bude mixovat jazyky, jak bude “přepínat”. Nebudu Vás napínat první slova byla česká, což bylo dáno i českým prostředím i tím, že tatínek s ní…

  • Bilingvismus

    Proč podporovat přirozený bilingvismus?

    Během prvního těhotenství jsem hodně přemýšlela, jak budeme s dítětem komunikovat, jak ho efektivně naučit oba jazyky. Protože jsme v té době žili v ČR, neměla jsem o češtině pochybnosti. Ale co otcův jazyk? Jak na to? Příklad mnoha našich známých dvojjazyčných rodin, nebyl moc optimistický. Otcovu řeč téměř nepoužívaly. Mnoho z nich toho později litovalo. Proč k tomu u nich došlo? Vysvětlení je nasnadě. Ve velmi ranném dětství netráví tátové s dětmi tolik času jako matky. To je fakt, ovlivněný často ekonomickou situací. Odchází ráno a vrací se v době, kdy už je dítě vykoupané, najedené a připraveno “na kutě”. Vyslechla jsem spoustu argumentů, proč s dítětem komunikují výhradně…